Naivasha Hortifair 2022

Lachlan Kenya Limited took part in the 2022 Naivasha Hortifair that took place at the Naivasha Sports Club, Naivasha Kenya.

Explore